Download Vaarwel, Char Ab (Dutch Edition) by Kate McCord PDF

By Kate McCord

Vaarwel, Char Ab Ontsnapt uit Afghanistan
Kate McCord

Prachtig verhaal over het leven van een zendeling in Afghanistan. Je merkt aan alles hoeveel de auteur van Afghanen houdt. De spanning tussen het Evangelie delen en eigen veiligheid geeft aan hoe intens het leven van een zendeling is. Ook de zoektocht naar Gods aanwezigheid en Zijn leiding te midden van onzekerheid en al het geweld, is heel indringend beschreven. Kortom: een spannend boek; zeer de moeite waard om te lezen!
Arco de Leede, directeur Interserve

Stempels en handtekeningen heeft ze nodig, verder niets. Marie en haar vertaler staan in een overheidskantoor in Kabul, Afghanistan, om het papierwerk voor haar nieuwe alfabetiseringsproject in orde te maken. De vrouwen in haar woonplaats, het noordelijke Shehktan, zullen leren lezen!
Maar dan barst een geweersalvo los en zakt een hulpverleenster in elkaar. Vermoord. Op de straten van Kabul. De buitenlandse gemeenschap wordt overspoeld door verdriet en angst. Sommigen, zoals Marie’s beste vriendin Carolyn, nemen de hartverscheurende beslissing om het land te verlaten. Marie besluit op haar publish te blijven en keert terug naar Shehktan om de leesklassen op te starten. Maar deze moord op een eenzame hulpverleenster used to be nog maar het start. Wanneer Marie langs de leemstenen muren wandelt, voelt ze ogen dwars door haar hoofddoek prikken.
Uiteindelijk zijn er maar veertien dagen voor nodig om haar undertaking, haar Afghaanse thuis, alles wat ze daar opgebouwd heeft te laten verdampen in een explosie van stof, leed en verlies. Halsoverkop moet ze haar dorp ontvluchten. Verraden door iemand die ze vertrouwde. Verzeild in een oude familievete waar ze niets van wist. Marie worstelt om een antwoord: waar was once God in deze chaos?

Show description

Read or Download Vaarwel, Char Ab (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

De Nataken (Dutch Edition)

DE NATAKENHET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUURGeleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding. De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.

Herstel binnen de verslavingszorg (Dutch Edition)

Doel van dit boek is een overzicht te geven van de prestige van de herstelondersteunende zorg binnen de verslavingspraktijk.

De waarheid is een koe (Dutch Edition)

‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm. ’ - day out ny

Wat voorafging (Dutch Edition)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich. type nummer één, een dochter, was once bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. type nummer drie, eerste en enige zoon, used to be haar afgod.

Additional info for Vaarwel, Char Ab (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.07 of 5 – based on 45 votes