Download Mensen maken projecten (Dutch Edition) by Nicole Bremer-Ammann,Wim Hoogerdijk PDF

By Nicole Bremer-Ammann,Wim Hoogerdijk

Praktisch boek over de menselijke kant van projectmanagement.

Natuurlijk: systemen, planningen en technieken zijn onmisbaar om effectief projectmatig te werken. Toch speelt één onmisbare issue uiteindelijk de belangrijkste rol in projectmanagement: de mens. En dan niet als human source, maar als person.

De rol van de projectleider
Vooral de manier waarop je je als projectleider gedraagt, bepaalt of een undertaking slaagt of niet. Daarbij kun je invloed uitoefenen op een aantal factoren. De manier waarop je bijvoorbeeld omgaat met de cultuur van de organisatie, of hoe je weerstand om weet te buigen en veranderingen in goede banen leidt. Maar ook hoe je samenwerkt met je opdrachtgever, klanten en projectmedewerkers. In Mensen maken projecten leer je hoe jij als mens de doorslaggevende succesfactor van een undertaking wordt.

In Mensen maken projecten gaat de auteur in op alle belangrijke menselijke aspecten van projectmanagement. Het waarom van projectmatig werken, het nut van spelregels, invloed zonder macht, conflicthantering, organisatiecultuur, teamrollen, niets ontbreekt. Daarom is Mensen maken projecten hét boek over de menselijke consider projectmanagement.

Show description

Read or Download Mensen maken projecten (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

De Nataken (Dutch Edition)

DE NATAKENHET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUURGeleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding. De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.

Herstel binnen de verslavingszorg (Dutch Edition)

Doel van dit boek is een overzicht te geven van de prestige van de herstelondersteunende zorg binnen de verslavingspraktijk.

De waarheid is een koe (Dutch Edition)

‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm. ’ - day trip long island

Wat voorafging (Dutch Edition)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich. variety nummer één, een dochter, was once bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. style nummer drie, eerste en enige zoon, used to be haar afgod.

Extra info for Mensen maken projecten (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.42 of 5 – based on 17 votes