Download Meisje in het veen (Dutch Edition) by Koos van Zomeren,Erik van Ommen PDF

By Koos van Zomeren,Erik van Ommen

Ik had een lijk gevonden en ik fietste over de hei om het de wereld te gaan vertellen:

Meisje in het veen begint met een even bruuske als nuchtere mededeling. Een goddelijk landschap, een doodstille ochtend, een guy op zijn fiets. En het lichaam van een meisje, kennelijk vermoord.
Willem Egge is leraar biologie en van middelbare leeftijd. Hij staat enigszins bezijden het volle leven, maar dan is er dat meisje, dat hem wegrukt uit zijn verstilling.

In Meisje in het veen gaat het er niet om wie het gedaan heeft - al dringt zich wel degelijk de vraag op hoe het staat met de onschuld van de hoofdpersoon. Nee, het gaat om de gevolgen die de ontdekking van een mooi dood meisje heeft op iemands doen en laten. Het gaat over wat de wereld aanricht bij een guy en wat een guy vervolgens aanricht in de wereld. Het gaat erover hoe je de dag moet doorkomen als je 's morgens vroeg een lijk hebt gevonden. Over alles valt die snikhete dag de schaduw van het meisje in het veen. 'Je denkt misschien dat het vreselijk belangrijk is dat je dood bent. Maar dat is niet zo. Alles, alles is vreselijk belangrijk op deze wereld, maar dat je dood bent niet, niet voor jou:

* [...] een wonderschone roman. - Frank van Dijl in Algemeen Dagblad

* Meisje in het veen bulkt [...] van de prachtig geformuleerde en intrigerende ideeën en overpeinzingen. En Van Zomeren verdient voor deze roman een grote prijs. - John Vervoort in Het Nieuwsblad

* [...] niet al te nadrukkelijk maar voor de goede verstaander toch onmiskenbaar een onderricht in alledaagse moraal. - Jaap Goedegebuure in HP/De Tijd

* [...] een inspirerende roman over de agressie in de mens en de manier waarop hij die sublimeert of web niet onder controle krijgt. - Joris Gerits in De Morgen

Show description

Read Online or Download Meisje in het veen (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

De Nataken (Dutch Edition)

DE NATAKENHET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUURGeleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding. De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.

Herstel binnen de verslavingszorg (Dutch Edition)

Doel van dit boek is een overzicht te geven van de prestige van de herstelondersteunende zorg binnen de verslavingspraktijk.

De waarheid is een koe (Dutch Edition)

‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm. ’ - day out big apple

Wat voorafging (Dutch Edition)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich. sort nummer één, een dochter, was once bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. variety nummer drie, eerste en enige zoon, was once haar afgod.

Additional info for Meisje in het veen (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.98 of 5 – based on 23 votes