Download In moerassen en donkere wouden (Dutch Edition) by Tacitus,Vincent Hunink PDF

By Tacitus,Vincent Hunink

Tacitus beschrijft in zijn grote geschiedwerken meestal de politieke realiteit. Daarnaast richt hij zijn aandacht op onherbergzaam gebied aan de randen van het rijk, waar een beschaafde Romein eigenlijk niets te zoeken had. Lezen we Tacitus' teksten in één bundel bij elkaar, dan ontstaat een uniek beeld van het barre, noordelijke deel van Europa in de Romeinse tijd. Dit boek, dat vertalingen bevat van delen uit Annalen, Historiën, Germanen en Agricola biedt een gedetailleerde beschrijving van de Germanen en het gebied waar ze wonen. En van Romeinse militaire avonturen in dat deel van het rijk. In moerassen en donkere wouden laat zien dat de Germanen primitieve, bierdrinkende dobbelaars zijn. Maar ook onvervaarde krijgers, voor wie de Romeinen maar beter kunnen oppassen. Tacitus vertelt over muiterijen en opstanden, ook binnen de Romeinse legioenen, over wrede moordpartijen en complotten in de woeste landen voor en achter de Rijn. Geen ask yourself dat Rome daarop nooit volledig greep kreeg...

Show description

Read or Download In moerassen en donkere wouden (Dutch Edition) PDF

Best ancient history books

Cannae und das Dogma der Vernichtung (German Edition)

Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Geschichte - Weltgeschichte - Frühgeschichte, Antike, be aware: 1,0, Humboldt-Universität zu Berlin (für alte Geschichte), Veranstaltung: Proseminar Punische Kriege, 18 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, summary: Cannae! Welches Entsetzen musste dieses Wort bei der römischen Bevölkerung ausgelöst haben, nachdem bekannt geworden conflict, dass das römische Aufgebot speedy vollständig aufgerieben worden conflict?

Das Alexanderbild im Lichte der antiken Geschichtsschreibung (German Edition)

Studienarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich Geschichte - Weltgeschichte - Frühgeschichte, Antike, observe: sehr intestine, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Veranstaltung: Alexander der Große, sixteen Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, summary: Die vorliegende Hausarbeit thematisiert die literarische Auseinandersetzung schreibender Zeitgenossen mit Alexander dem Großen.

Le sacrifice antique: Vestiges, procédures et stratégies (Histoire) (French Edition)

Par Lampeter over Cwmann, Wales (UK). Cela vous dit ? Bien sûr ! C’est dans cette université bucolique que se sont rassemblés durant une petite semaine un panel de spécialistes du sacrifice old. Mais qu’allaient-ils faire à Lampeter over Cwmann, et sur un tel sujet ? l. a. raison de leur présence en cette thébaïde entourée de collines peuplées d’une abondante gent ovine est easy : ils s’y sont rendus à l’invitation de l. a. IVe Celtic convention in Classics qui rassemble tous les deux ans des chercheurs des western provinces (mais pas seulement).

Inanna, lady of heaven and earth

Inanna used to be the good goddess of the Sumerians, a those who lived 5000 12 months in the past within the position we all know at the present time as Iraq the place used to be created the 1st city civilization in human background. Inanna, the goddess of sexual love and hooked up with the planet Venus was once liable for the fertility of the land and the later goddesses, the Greek Aphrodite and the Roman Venus followed many elements of Inanna.

Additional resources for In moerassen en donkere wouden (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.84 of 5 – based on 48 votes