Download In de stad van de marabouts (Antropologie Academie) (Dutch by Geert Mommersteeg PDF

By Geert Mommersteeg

De oude stad Djenné in Mali ­ bekend vanwege haar fascinerende architectuur ­ is al eeuwenlang een van de belangrijkste centra van islamitische cultuur in West-Afrika. Nog steeds woont er een groot aantal marabouts: Koranleraren en religieuze specialisten.
Geert Mommersteeg verrichtte antropologisch veldwerk in Djenné en sprak met marabouts over hun denken en handelen. Geleidelijk aan verkreeg hij toegang tot hun wereld en inzicht in de twee vormen van kennis waarin zij gespecialiseerd zijn: openbare kennis en geheime kennis.

In de stad van de marabouts werd genomineerd voor de Eureka! Non-fictieprijs (1999-2000) en de Prix des Ambassadeurs (shortlist 1999) en werd in het Frans vertaald (Éditions Grandvaux 2009). Deze herziene en uitgebreide uitgave bevat o.a. een nieuw hoofdstuk (‘Djenné anno 2007’) en wordt met foto’s geïllustreerd.


In de stad van de marabouts verschijnt in de reeks Antropologie Academie. SOC000000el antropologisch onderzoek geeft inzicht in boeiende en indringende menselijke thema’s. Het kan bij uitstek antwoorden op vragen over cultuur en SOC000000le dynamiek, zowel in samenlevingen elders als in de Nederlandse multiSOC000000le samenleving. De reeks Antropologie Academie wil voor een breed publiek de resultaten van antropologisch veldwerk en andere door antropologen gebruikte onderzoeksmethoden belichten. Daarbij wordt een scala aan onderwerpen uit het ruime studieveld van de SOC000000le antropologie belicht.

De boeken uit de Antropologie Academie hebben een inleidend karakter, zijn toegankelijk geschreven en geschikt voor studenten op BA- en MA-niveau, maar ook voor anderen, zoals reizigers en docenten, die zich afvragen hoe mensen met een verschillende SOC000000le achtergrond in de wereld staan. De reeks Antropologie Academie wordt uitgegeven in samenwerking met de Antropologen Beroepsvereniging (Abv) Show description

Read Online or Download In de stad van de marabouts (Antropologie Academie) (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

De Nataken (Dutch Edition)

DE NATAKENHET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUURGeleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding. De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.

Herstel binnen de verslavingszorg (Dutch Edition)

Doel van dit boek is een overzicht te geven van de prestige van de herstelondersteunende zorg binnen de verslavingspraktijk.

De waarheid is een koe (Dutch Edition)

‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm. ’ - day out big apple

Wat voorafging (Dutch Edition)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich. type nummer één, een dochter, used to be bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. sort nummer drie, eerste en enige zoon, was once haar afgod.

Additional resources for In de stad van de marabouts (Antropologie Academie) (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.93 of 5 – based on 35 votes