Download Handboek sociaal-emotionele vaardigheden: Basisvaardigheden by Evert Scholte,Jan van der Ploeg PDF

By Evert Scholte,Jan van der Ploeg

Of jeugdigen gelukkig worden is niet te voorspellen. Een succesvol leven kan niet worden gegarandeerd. Er zijn immers veel factoren waarop males geen invloed heeft en die het leven een onverwachte wending kunnen geven.

Maar het is wel mogelijk om kinderen en jongeren toe te rusten met middelen die de kans op een geslaagd leven vergroten. Daartoe behoren vaardigheden om goed te kunnen leren, positief met anderen om te kunnen gaan en zinvol deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Dit boek behandelt een aantal elementaire vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in het gezin, op college en in de vrije tijd. Het gaat om vaardigheden die helpen voorkomen dat jeugdigen:

• geen oog hebben voor anderen

• situaties verkeerd inschatten

• gedragsproblemen ontwikkelen

• conflicten krijgen met anderen

• op university gedemotiveerd raken

• in een isolement terecht komen.

De ouders en de institution spelen hierbij een belangrijke rol. Als het in het gezin ontbreekt aan communicatie en onderlinge saamhorigheid bestaat de kans dat kinderen de vereiste vaardigheden niet of onvoldoende ontwikkelen. Wanneer op tuition onvoldoende wordt geleerd is het risico op maatschappelijke uitval groot.

Dat geldt vooral voor kinderen die in aanleg meer moeite hebben met het zich eigen maken van de vaardigheden om goed te kunnen leren en positief om te kunnen gaan met zichzelf en anderen. Daarom is er in dit boek ook aandacht voor kinderen en jongeren met ADHD of autisme, alsook voor jeugdigen die door hun agressie, angsten en beperkte leervermogens, moeite hebben zich de vereiste basisvaardigheden eigen te maken.

Hiernaast worden er testinstrumenten aangereikt om de essentiële vaardigheden te screenen. Ook worden er een aantal werkwijzen vermeld om de ontwikkeling van deze basisvaardigheden bij kinderen en jongeren te stimuleren en scheefgroei bij te sturen.

Het boek is geschreven voor iedereen die meer wil weten over de vaardigheden die jeugdigen tijdens hun ingroei in de samenleving dienen te ontwikkelen en hoe dit proces bevorderd en bijgestuurd kan worden. Het boek is niet alleen van belang voor beroepskrachten in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs of zij die daarvoor worden opgeleid, maar ook voor leraren, (pleeg)ouders en ieder ander die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Show description

Read Online or Download Handboek sociaal-emotionele vaardigheden: Basisvaardigheden van jeugdigen om gedrags- en leerproblemen te voorkomen en te verminderen (Dutch Edition) PDF

Best psychotherapy, ta & nlp books

Pionieri dell’inconscio in Russia: Saggi di P.P. Blonskij, B.D. Fridman, A.R. Luria, M.A. Rejsner, L.S. Vygotskij. Introduzione e cura di Alberto Angelini (Inconscio e cultura) (Italian Edition)

L. a. psicoanalisi fu accolta in Russia, ancor prima di venire conosciuta in molti paesi occidentali. Due Società Psicoanalitiche furono fondate a Mosca e Kazan, una prima, l’altra dopo los angeles rivoluzione d’Ottobre. Parteciparono al movimento psicoanalitico personalità come Aleksandr R. Luria, poi divenuto il padre della neuropsicologia contemporanea, e Lev S.

Jay Haley On Milton H. Erickson

The 1st bankruptcy offers a succinct biography of this extraodinary guy, describing how Erickson overcame a number of adversities in adolescence, and the way those occasions formed his improvement as a hugely cutting edge philosopher. Commentaries on Milton Erickson, M. D. examines the sensible and theoretical facets of Erickson's equipment, together with his healing posture, expectation of switch, emphasis at the optimistic, acknowledgement of a couple of way to an issue, blockading of symptomatic habit, swap when it comes to the therapist, use of anectodes, and willingness to "let cross" of sufferers.

Escritos de juventud 1923-1942 (Spanish Edition)

Viktor Frankl es conocido como el fundador de l. a. “Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia”, a l. a. que layoutó con el binomio de “logoterapia y análisis existencial”. Sin embargo, es menos conocida su actividad pionera, entre las décadas de 1920 y 1930, en el asesoramiento juvenil y los angeles prevención de suicidios.

School Counseling and Social Work Homework Planner (W/ Download)

Positive aspects assignments and workouts to satisfy the altering wishes of faculty counselors and faculty social staff the college Counseling and faculty Social paintings Homework Planner, moment version will give you an array of ready-to-use, between-session assignments designed to slot almost each healing mode.

Additional info for Handboek sociaal-emotionele vaardigheden: Basisvaardigheden van jeugdigen om gedrags- en leerproblemen te voorkomen en te verminderen (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.50 of 5 – based on 21 votes