Download Een zomer met Montaigne (Dutch Edition) by Antoine Compagnon,Hans van Pinxteren PDF

By Antoine Compagnon,Hans van Pinxteren

"Een tijdlang heb ik mij afgevraagd of ik de zeer oneerbiedige
conclusie uit De essays wel citeren zou, omdat
ik bang used to be smooth oortjes af te schrikken: 'Toen de
grote Aesopus zijn meester eens onder het wandelen
door zag pissen, riep hij uit: "Wat, moeten wij zo
meteen ook nog onder het rennen kakken?" Laten we
zuinig omgaan met onze tijd; dan nog blijven er veel
ledige, slecht benutte uurtjes over.' Een hele levensfilosofie
is aldus samengevat in een paar treffende
woorden. De mannen van de renaissance zeiden
frank en vrij wat ze dachten. Het laatste hoofdstuk
van De essays, â Over de ervaringâ , geeft Montaignes
ultieme wijsheid weer, die vaak wordt geassocieerd
met het epicurisme. Laten we de tijd nemen om te
leven, laten we de natuur volgen, laten we genieten
van het second en ons niet haasten."

Dit zijn de woorden van Antoine Compagnon. In
veertig korte hoofdstukken nodigt hij ons uit om een
zomerse en stimulerende Montaigne te ontdekken.
Hij laat tegelijkertijd de historische diepgang en het
actuele belang zien van De essays.

Show description

Read or Download Een zomer met Montaigne (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

De Nataken (Dutch Edition)

DE NATAKENHET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUURGeleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding. De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.

Herstel binnen de verslavingszorg (Dutch Edition)

Doel van dit boek is een overzicht te geven van de prestige van de herstelondersteunende zorg binnen de verslavingspraktijk.

De waarheid is een koe (Dutch Edition)

‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm. ’ - day trip ny

Wat voorafging (Dutch Edition)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich. variety nummer één, een dochter, was once bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. type nummer drie, eerste en enige zoon, used to be haar afgod.

Additional resources for Een zomer met Montaigne (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.70 of 5 – based on 33 votes