Download Dora G., een weggegooid leven (Dutch Edition) by Greet Jacobs PDF

By Greet Jacobs

Een fascinerende zoektocht naar een weggegooid leven Ik heb een leven gevonden in de vuilnisbak. Een mens magazine niet in andermans spullen snuisteren. Dat zijn mijn zaken niet. Sorry daarvoor. Maar het is goed bedoeld. Het is om haar het verhaal te geven waarop ik vind dat ze recht heeft. In een box op straat vindt Greet Jacobs een vreemde hoop spullen. Documenten, een time table, wat medicijnen en drie koffers, alles wat overblijft van één vrouw: Dora G. Het is het commence van een fascinerende zoektocht naar een weggegooid leven. Wie was once deze vrouw? Valt haar leven nog te reconstrueren? Wat is haar verhaal en wat heeft de oorlog daarmee te maken? Haar nieuwsgierigheid leidt Greet veel verder dan ze ooit had kunnen denken. In Dora G., een weggegooid leven onderzoekt ze hoe ver je kan graven in andermans leven en ontdekt ze hoe je kan gaan houden van iemand die je niet kent.

Show description

Read or Download Dora G., een weggegooid leven (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

De Nataken (Dutch Edition)

DE NATAKENHET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUURGeleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding. De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.

Herstel binnen de verslavingszorg (Dutch Edition)

Doel van dit boek is een overzicht te geven van de prestige van de herstelondersteunende zorg binnen de verslavingspraktijk.

De waarheid is een koe (Dutch Edition)

‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm. ’ - day trip big apple

Wat voorafging (Dutch Edition)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich. style nummer één, een dochter, used to be bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. sort nummer drie, eerste en enige zoon, was once haar afgod.

Additional resources for Dora G., een weggegooid leven (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.65 of 5 – based on 17 votes