Download De Nataken (Dutch Edition) by Hans Uding PDF

By Hans Uding

DE NATAKEN

HET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUUR

Geleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding.

De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.
Het waren bijzondere mensen met een buitengewone intelligentie en communicatie waar Nifrija ooit deel vanuit maakte.
Boeiend zijn de passages in het boek over hoever zij al in hun gedachtegang waren: zij hadden alle intelligentie en eigenschappen op ieder terrein van voorgaande generaties door hypnose weten over te nemen en door vibraties het positieve te verveelvoudigen. Deze positieve krachten waren zo sterk, dat het negatieve niet meer aanvaard werd, ook niet werd geregistreerd. Dit volk was once zo verheven dat communiceren met andere volkeren niet meer mogelijk was.

De NATAKEN kenden geen medische wetenschap. Het used to be een ambachtsvolk dat de natuur als uitgangspunt had en de schatten der aarde waren hun grondstoffen. Het gevoel van bezit was once hun volkomen vreemd.
Orde en recht used to be aangeboren, daarom waren er geen wetten en voorschriften, males wist zijn plaats in de gemeenschap. Allen waren gelijk, er used to be geen hiërarchie. males was once een Algemeenschap, in de ALliefde, in het ALbewustzijn. males sprak een taal, waarbij woorden werden overgedragen door bewustzijnscommunicatie.

In het boek neemt Nifrija de lezer mee aan de hand en leidt de lezer door deze wondere en intrigerende wereld. De lezer zal geëmotioneerd worden en lezen dat er oplossingen voor de wereld klaarliggen in geschriften die door de NATAKEN tot ons komen.
Hans Uding (1934) heeft deze spirituele doorgevingen jaren laten liggen tot het second dat hij voelde dat het het juiste second was once om dit werk digitaal uit te geven. Hij is onder andere ook dichter en heeft twee dichtbundels op zijn naam staan: ´Mag ik binnenkomen´ (1980) en ´Kom binnen´ (2010).
Website: www.udingiam.com

Show description

Read or Download De Nataken (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

De Nataken (Dutch Edition)

DE NATAKENHET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUURGeleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding. De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.

Herstel binnen de verslavingszorg (Dutch Edition)

Doel van dit boek is een overzicht te geven van de prestige van de herstelondersteunende zorg binnen de verslavingspraktijk.

De waarheid is een koe (Dutch Edition)

‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm. ’ - outing big apple

Wat voorafging (Dutch Edition)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich. variety nummer één, een dochter, used to be bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. type nummer drie, eerste en enige zoon, was once haar afgod.

Additional resources for De Nataken (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.51 of 5 – based on 16 votes