Download De nachtmoeder (Dutch Edition) by Carel Donck PDF

By Carel Donck

`Het used to be oudejaarsavond rond part elf, en ik had nog maar een paar uur te leven.

Een jonge vrouw komt na haar dood in een vreemde wereld, van waaruit ze - als een onzichtbare schim - kan zien wat er in de wereld van de levenden gebeurt. Zo ziet ze dat haar guy een relatie begint met haar beste vriendin, en dat die vrouw de nieuwe moeder wordt voor haar jonge kinderen. Ze ziet hoe het leven in haar gezin doorgaat, maar zelf is ze machteloos. Het kijken wordt een verslaving en een kwelling tegelijk.
Op een nacht ontdekt de vrouw dat ze through de dromen van haar kinderen touch met rooster heeft. Vanaf dat second weet ze wat haar te doen staat: elke nacht zit ze bij het mattress van een van haar kinderen, wachtend op hun dromen. En through die dromen probeert ze haar kinderen voor zich terug te winnen, het gezin te manipuleren, een wig te drijven tussen haar guy en zijn nieuwe vrouw.
Totdat het tot haar doordringt dat ze meer kapotmaakt dan haar lief is...

Show description

Read or Download De nachtmoeder (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

De Nataken (Dutch Edition)

DE NATAKENHET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUURGeleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding. De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.

Herstel binnen de verslavingszorg (Dutch Edition)

Doel van dit boek is een overzicht te geven van de prestige van de herstelondersteunende zorg binnen de verslavingspraktijk.

De waarheid is een koe (Dutch Edition)

‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm. ’ - outing ny

Wat voorafging (Dutch Edition)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich. type nummer één, een dochter, was once bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. type nummer drie, eerste en enige zoon, was once haar afgod.

Additional resources for De nachtmoeder (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.60 of 5 – based on 25 votes