Download De eerste foute man (Dutch Edition) by Miranda July,Gerda Baardman,Lydia Meeder PDF

By Miranda July,Gerda Baardman,Lydia Meeder

De nerveuze, kwetsbare en alleenstaande Cheryl heeft twee obsessies:
een child met wie ze zich als type bijzonder verbonden voelde en die
ze soms terug denkt te zien in andermans zoontjes, en Phillip, een
bestuurslid van de zelfverdediging-voor-vrouwenstichting waarvoor
ze werkt. Ze is ervan overtuigd dat zij en Phillip in vorige levens vaak
het mattress hebben gedeeld, al is dat in hun huidige bestaan nog niet gebeurd.
Als Cheryls werkgevers haar vragen of hun excentrieke eenentwintigjarige
dochter Clee een tijdje bij haar magazine komen wonen, wordt
haar geordende wereldje overhoopgehaald. Toch slaagt uitgerekend
de egoïstische, wrede en horny Clee erin Cheryl met haar neus op de
feiten te drukken en haar onverwacht de liefde van haar leven te bezorgen.
Miranda July is een veelzijdige auteur met een volstrekt originele
stem, en De eerste foute guy is haar tedere, schaamteloze en geestige
debuutroman.

Show description

Read or Download De eerste foute man (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

De Nataken (Dutch Edition)

DE NATAKENHET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUURGeleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding. De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.

Herstel binnen de verslavingszorg (Dutch Edition)

Doel van dit boek is een overzicht te geven van de prestige van de herstelondersteunende zorg binnen de verslavingspraktijk.

De waarheid is een koe (Dutch Edition)

‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm. ’ - day trip manhattan

Wat voorafging (Dutch Edition)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich. variety nummer één, een dochter, used to be bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. type nummer drie, eerste en enige zoon, was once haar afgod.

Additional info for De eerste foute man (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.45 of 5 – based on 38 votes